Klik op de foto's voor een uitvergroting

Eend
Krakeend

Grauwe Gans
Canadese Gans

Grouse
Grouse
Rode Wouw
Rode Wouw
Rosella
Rosella
Sneeuwuil
Sneeuwuil
Sneeuwuil
Sneeuwuil
Steenuil
Steenuil
Aalscholver
Aalscholver
Maraboe
Maraboe
Pelikaan
Pelikaan

Buizerd
Buizerd

Buizerd
Buizerd
Bosfazant
Bosfazant
Bosfazant
Bosfazant
Bosuil
Bosuil
Boekvink
Boekvink
Oehoe
Oehoe
Mozambique Sijsje
Mozambique Sijsje
Nijlgans
Nijlgans
Winterkoninkje
Winterkoninkje
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Vale Gier
Vale Gier
Groene Specht
Groene Specht
Korhaan & Korhen
Korhaan & Korhen
Havik met Duif
Havik & Duif
wulp
wulp
Koppel Sperwers
Koppel Sperwers
Laplanduil
Laplanduil
Velduil
Velduil
Mandarijneend
Mandarijneend
Sperwer
Sperwer
Havik
Havik
Torenvalk
Torenvalk
Wilde Eend
Wilde Eend
Wilde Eend
Wilde Eend
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Houtsnip
Houtsnip
Boomklever
Boomklever
Watersnip
Watersnip
Mozambique Sijs en Spitsstaartamadine
Voliere
Toerako
Toerako
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Lepelaar
Lepelaar
Ara
Ara
Nonnetje
Nonnetje
Roerdomp
Roerdomp
Canadese Gans
Canadese Gans
Wilde Eenden
Wilde Eenden