Algemene Huurvoorwaarden

1. De huurprijs bedraagt het in de prijslijst vermelde bedrag, exclusief 21% btw voor een periode van 14 dagen. wordt de huurtermijn buiten de van tevoren overeengekomen aantal perioden verlengd, dan is voor elk tijdvak van 14 dagen of gedeelte hiervan de huurprijs van een gehele periode verschuldigd.

2. Als van tevoren een termijn afgesproken wordt langer dan 14 dagen geldt een korting van 25% voor die periode.

3. De eventuele kosten van verzending zijn voor huurder.

4. De huurprijs moet bij vooruitbetaling voldaan zijn.

5. De huur gaat in de dag na verzending en geldt tot de dag voor verzending naar ons magazijn,
veegtesstraat 13, 5916 PG venlo.

6. Eventuele schades gedurende de verhuurperiode zijn voor kosten van de huurder.

7. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden.

8. De verhuurde preparaten dienen door de huurder verzekerd te worden.